Nieuws KNNV afdeling Roosendaal

De lezing over de koekoek op 8 november gaat door ziekte van de spreker niet door.