Het Oudland of het Oudlandse bos

Gids: Guus Dekkers

Info:
Het Oudland, ten zuiden van Steenbergen, ligt op de Naad van Brabant ofwel de overgang van de hoge zandgronden naar de lagere zeeklei-afzettingen. Deze strook of Naad is uiteraard geen rechte lijn. Slechts een klein deel van het bos is na de overstroming van 1953 overeind gebleven. Door de hoge grondwaterstand zijn de natte vegetaties met veel zeggesoorten blijven bestaan en het gebied vertoont een grote diversiteit en rijkdom aan verscheidene levensvormen. 

De Naad van Brabant is een waardevol, gevarieerd natuurgebied en is zeker de moeite waard om te gaan bezoeken

Datum & tijd
zo 22 mei 2022 van 9:00 tot 12:00
Vertrekplaats

De vertrektijd is 08.30 uur vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge, Rozenvendreef 2 in Roosendaal
Meerijkosten: € 3,00

Of ter plaatse om 09.00 uur: parkeerplaats Staatsbosbeheer, Krabbenweg Steenbergen

Geschikt voor kinderen

Ja